Het schoolbestuur van de vzw Katholieke Scholen Regio Waasland zoekt een directeur basisonderwijs

06 juni 2019

Het schoolbestuur van de vzw Katholieke Scholen Regio Waasland heeft in de Vrije Basisschool Ten Bos, Turkijen 1 te 9100 Nieuwkerken-Waas met ingang van 1 september 2019 een vacante betrekking van directeur basisonderwijs. De geselecteerde kandidaat zal een tijdelijke aanstelling krijgen met uitzicht op een vaste benoeming.

Kandidaten sturen hun sollicitatie, vergezeld van hun curriculum vitae, uiterlijk op 21 juni 2019 per brief of per mail naar het schoolbestuur: Carlos Martens (voorzitter [at] ksrw.be), Voorzitter Katholieke Scholen Regio Waasland, Jagersdreef 4 - 9100 Sint-Niklaas.