Herinnering: kandidaatstelling directiecommissie secundair onderwijs

23 mei 2019

De directiecommissies voor het leerplichtonderwijs worden opnieuw samengesteld. Er is een procedure voor de directiecommissies buitengewoon en basisonderwijs en een procedure voor de directiecommissie secundair onderwijs.

De directiecommissie secundair onderwijs werkt met regionale verkiezingen. Daarvoor hebben zich intussen de eerste kandidaten gemeld. Om de verkiezingen vlot te kunnen organiseren verwachten we de voordrachten van directeurs uiterlijk op 29 mei om 12 uur.

Let op: De deadline voor voordrachten van co├Ârdinerend directeurs is verschoven naar 14 juni om 12 uur.