GOK-platforms voor buitengewoon onderwijs derde trimester

16 mei 2018

Vanaf juni vinden de GOK-platforms buitengewoon onderwijs in de verschillende regio’s plaats. Het GOK-platform biedt scholen voor buitengewoon onderwijs een netwerk rond het gelijkeonderwijskansen- en diversiteitsbeleid aan. Directies, middenkader, coördinatoren en geïnteresseerden zijn welkom en kunnen actief participeren. De bijeenkomsten vinden in elke regio plaats en worden per niveau georganiseerd . 'Module 6' is voor niveau bubao en 'Module 7' voor niveau buso.

Op 1 september 2018 start een nieuwe GOK-cyclus. Hoewel de omkadering pas in juni bekend zal zijn, willen we door middel van een stappenplan de nieuwe cyclus alvast voorbereiden. De eerste stap is kijken naar de resultaten van de huidige cyclus om dan te bespreken hoe we de nieuwe cyclus goed kunnen opstarten. We zetten enkele aandachtspunten voor de nieuwe cyclus in de kijker: hoe creëren we brede betrokkenheid van het schoolteam vanaf de eerste dag, hoe pakken we de beginsituatieanalyse aan, welke instrumenten staan ons ter beschikking en met welke nieuwe perspectieven hou je rekening?

Verdere informatie vind je terug op onze website bij het thema Gelijke onderwijskansen of bij peter.bracaval [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of dieter.hoedekie [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.

Gelieve vooraf in te schrijven!