GOK-platforms buo: GOK-beleidsplan in de steigers

09 oktober 2018

Vanaf oktober vinden de GOK-platforms buitengewoon onderwijs plaats in de verschillende regio’s. Het GOK-platform biedt scholen voor buitengewoon onderwijs een netwerk aan rond het gelijkeonderwijskansen- en diversiteitsbeleid. Directies, middenkader, coördinatoren en geïnteresseerden zijn welkom en kunnen actief participeren.

We zetten enkele aandachtspunten voor de nieuwe cyclus in de kijker:

  • Hoe pakken we de beginsituatieanalyse aan?
  • Welke instrumenten staan ons ter beschikking?
  • Met welke nieuwe perspectieven hou je rekening?

Zoals gebruikelijk maken we ruimte voor interactie, delen en discussie.

De bijeenkomsten vinden in elke regio plaats en worden georganiseerd per niveau. 'Module 2' is niveau buitengewoon basisonderwijs en 'Module 3' niveau buitengewoon secundair onderwijs. Graag vooraf inschrijven.

Meer info vind je op de website of bij peter.bracaval [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of dieter.hoedekie [at] katholiekonderwijs.vlaanderen