GI Learner beloont door experts van de EU als “succesverhaal”!

16 september 2020

Het GI Learner project is door een panel van deskundigen van het directoraat-generaal Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur van de Europese Commissie als "succesverhaal" gekozen. Volgens hun commentaar: "Succesverhalen" zijn afgeronde projecten die zich onderscheiden door hun impact, bijdrage aan beleidsvorming, innovatieve resultaten en / of creatieve aanpak, en die een inspiratiebron kunnen zijn voor anderen.

De selectie van het project als succesverhaal werd gemaakt op basis van strikte criteria met betrekking tot kwaliteit, relevantie en resultaten.

GI Learner is een Erasmus+ KA2 project dat focust op de ontwikkeling van een GI-Science leerlijn voor middelbare scholen, zodat integratie van ruimtelijk denken in het curriculum kan plaatsvinden.

Om dit te doen doorliep het consortium - bestaande uit universiteiten, middelbare scholen en EUROGEO als internationale organisatie - verschillende fasen:

  • eerst werd een literatuuronderzoek gedaan om te bepalen welke georuimtelijke competenties essentieel (en haalbaar) zijn om te bereiken op de leeftijd van 18 jaar.
  • vervolgens werden de geselecteerde tien competenties gebruikt om een ​​leerlijn te creëren waarbij elke competentie een complexiteitsniveau heeft - verwijzend naar de taxonomie van Bloom - rekening houdend met leeftijd en capaciteiten van studenten
  • per competentie werd lesmateriaal geproduceerd en getest door de leerlingen van de scholen in het consortium, waardoor de implementatie in het onderwijs op korte termijn werd vergemakkelijkt. Ze maaktenn ook zelfevaluatietests voor verschillende leeftijdsgroepen, zodat de impact kan worden gemeten.

GI Learner schakelde ook onderwijsbeleidsmakers in om ruimtelijk denken en geo-tools op middelbare scholen te promoten.

GI Learner creëerde als zodanig een uiterst innovatieve 'leerlijn' over ruimtelijk denken voor middelbare scholen - met behulp van een breed scala aan geo-tools die werden geïntegreerd in het secundair onderwijs en cursussen met klassen van leerlingen van 11-18 jaar (K7-K12) - met andere woorden, GI-Learner bestrijkt zes jaar secundair onderwijs en integreert het gebruik van geo-tools en ruimtelijk denken in het leercurriculum dat in elk van de zes studiejaren wordt ondernomen. Dus de leerlingen leren en gebruiken de tools tijdens hun studiejaren en integreren in bestaande cursussen, in plaats van GIS als een aparte cursus te doen.

Al het materiaal is te vinden op de website www.gilearner.eu.

Een nieuw consortium werkt nu aan een vervolgproject genaamd GI Pedagogy, dat zich meer specifiek richt op de leraren en hoe ze - ook onder andere gebruikmakend van de materialen van GI Learner - effectief kunnen leren lesgeven met GIS.

Meer info via luc.zwartjes [at] ugent.be

 of luc.zwartjes [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

.