Gezocht: inspirerende praktijkvoorbeelden rond kleuterparticipatie

28 februari 2019

Op 20 mei 2019 plant het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) een infosessie waarbij ze de instrumenten die de Vlaamse kleutercoördinator Sara De Meerleer ontwikkelde in het kader van het actieplan kleuterparticipatie toelichten. 

Die dag geeft de onderwijsinspectie ook een stand van zaken over hun onderzoek naar kleuterparticipatie

Afsluitend wil AgODi aan enkele scholengemeenschappen het woord geven om te getuigen over hun acties ter bevordering van de kleuterparticipatie. 

Heeft jouw school een interessante werking of bruikbare materialen die inspirerend kunnen werken voor andere scholen? Meld dit dan zeker aan Stijn De Milde, pedagogisch begeleider kleuteronderwijs, Dienst Curriculum & vorming (stijn.demilde [at] katholiekonderwijs.vlaanderen) en aan Sara De Meerleer (sara.demeerleer [at] ond.vlaanderen.be) van AgODi. De voorbeelden komen ook op de website van het Departement Onderwijs.