Gewijzigde toelatingsvoorwaarden tot het tweede leerjaar B en flexibele leertrajecten

27 juni 2019

Voor een inschrijving als regelmatige leerling in het tweede leerjaar B is het vanaf het schooljaar 2020-2021 noodzakelijk het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B met vrucht te hebben beëindigd (tenzij de leerling 14 jaar is). We gingen er uitgebreid op in in onze nieuwsbrief van 18 juni 2019.

 

We schreven ook: “Scholen die volgend schooljaar willen anticiperen op de verregaande wijziging, kunnen dat door gebruik te maken van het flexibel traject voor het uitstellen van de studiebekrachtiging tot op het einde van de graad.” We verwezen naar punt 7 in de Mededeling over “Flexibele leertrajecten in het voltijds gewoon secundair onderwijs”. We wensen aan te vullen dat dit traject, waartoe een schoolbestuur moet beslissen vóór de start van het schooljaar, inhoudt dat men de studiebekrachtiging in het eerste leerjaar A kan uitstellen tot het einde van het tweede leerjaar A, en/of in het eerste leerjaar B tot het einde van het tweede leerjaar B. Dit traject biedt dus geen oplossing om leerlingen te laten overstappen van het eerste leerjaar A naar het tweede leerjaar B. Vanuit de beschreven problematiek is het mogelijk beter in de a-stroom de reguliere studiebekrachtiging toe te passen en, enkel indien nodig, de leerling verder te oriënteren met een oriënteringsattest A met verplichte remediëring of met beperkingen.

 

Volgende week publiceren we de tekst “De delibererende klassenraad op het einde van het 1ste leerjaar A of B van de eerste graad van het gemoderniseerde secundair onderwijs”. We pleiten daarin voor een ontwikkelingsgerichte kijk op leerlingen en vorming. Daarom blijft, algemeen gesteld, het uitreiken van een oriënteringsattest C best een uitzondering, en worden bij voorkeur A-attesten zonder beperkingen of verplichte remediëring gegeven.