Geen herexamens bij examencommissie

02 september 2015

Verschillende media berichtten het voorbije weekend over de mogelijkheid om via de examencommissie een B- of C-attest uitgereikt in het 1ste leerjaar van de derde graad, op te heffen. Die artikelen bevatten heel wat ongenuanceerde informatie.

Wat klopt, is dat voortaan een voltallige toelatingsklassenraad de beperkingen van een oriënteringsattest B of C uit het onderliggende leerjaar kan opheffen op basis van opleidingsonderdelen die de leerling met vrucht heeft beëindigd in het regulier onderwijs buiten het voltijds gewoon secundair onderwijs (i.c. volwassenenonderwijs, deeltijds beroepssecundair onderwijs …) of voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.

Wat niet klopt, is dat dit enkel zou gelden voor het 1ste leerjaar van de derde graad; het geldt voor alle leerjaren. Wat evenmin klopt, is dat de examencommissie herexamens zou organiseren; wel bestaat de vrees dat leerlingen willen doorstromen als vrije leerling in afwachting van het slagen bij de examencommissie voor vakken waarvoor ze op school een tekort hadden, of dat ze met andere woorden de examencommissie zullen misbruiken als een soort herexamencommissie. Dat zal in een aantal gevallen druk zetten op de toelatingsklassenraad om een beslissing genomen door een delibererende klassenraad, die de leerling een volledig schooljaar begeleid heeft, te herzien. De toelatingsklassenraad behoudt echter de bevoegdheid om hierover volledig autonoom te beslissen. 

In de Mededeling over de toelatingsklassenraad (M-VVKSO-2011-063) vind je meer informatie over de aangepaste regelgeving.