Geen GOK-controle in het schooljaar 2020-2021

25 november 2020

Scholen met GOK-uren bevinden zich nu in het derde jaar van de GOK-cyclus. In het derde projectjaar controleert de inspectie normaliter de aanwending van de GOK-uren. Dit jaar gaat deze controle niet door.

Scholen kunnen zich zo volop concentreren op de vele uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt. Tegelijkertijd willen we erop aandringen om de verschillende stappen uit de GOK-cyclus zeker te doorlopen. In het derde projectjaar voer je de aanpassingen uit waartoe je hebt beslist na de zelfevaluatie. Op het einde van dit schooljaar evalueer je opnieuw je doelen en maak je een eindbalans op van deze GOK-cyclus. De informatie die je hiermee verzamelt, dient als input voor de brede beginsituatieanalyse van de volgende cyclus. Voor ondersteuning of meer informatie kun je altijd terecht bij je GOK-begeleider.