Geen doorrekening meer van auteursrechten bij doelenzoeker

03 september 2019

In de meest gehanteerde softwarepakketten is de elektronische doelenlijst bij de leerplannen van het katholiek basisonderwijs (het toenmalige VVKBaO), de zogenaamde doelenzoeker, geïntegreerd. Vanwege de auteursrechten op die leerplannen betaalden de educatieve uitgeverijen voorheen per effectieve gebruiker voor het gebruik van die elektronische doelenlijst een bepaalde som. Uit verschillende vragen van onze scholen hebben we kunnen afleiden dat de meeste educatieve uitgeverijen die kosten integraal aan onze basisscholen doorrekenden.

Tal van basisscholen werken ondertussen met het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven!. Onze basisscholen voeren het nieuwe leerplan ten laatste op 1 september 2020 in. Vanaf dit schooljaar worden er, mede daardoor, geen effectieve gebruikers van de doelenzoeker meer opgevraagd. Dat wil zeggen dat er voor de softwarepakketten dus ook geen extra kosten meer doorgerekend mogen worden. Kijk je factuur voor het schooljaar 2019-2020 dus zeker goed na. Verder hebben de softwarebouwers zich geëngageerd om de elektronische doelenlijst bij de leerplannen die nog geldig zijn tot 30 juni 2020, ook in de toekomst via hun softwarepakket ter beschikking te stellen. Zo hebben leraren blijvend toegang tot die gegevens.