Formaprim: nascholingsnamiddagen ‘Spelenderwijs Frans leren!’ en wedstrijd

10 september 2018

Voel je als leraar of lerares Frans in Vlaanderen de behoefte of heb je gewoon zin om te werken aan je eigen niveau, expertise en competenties in het onderwijzen van de Franse taal? Dan ben je welkom bij Formaprim.

We werken rond het thema ‘Spelenderwijs Frans leren!’. Het ‘spel’ als didactische werkvorm is niet meer weg te denken uit het onderwijs Frans in het basisonderwijs. Deze aspecten - en nog meer - komen aan bod:

  • Welke (soorten) spellen/spelen zijn geschikt?
  • Welke doelstellingen koppelen aan welke spellen/spelen?
  • Welke taalvaardigheden kunnen we oefenen via welke spellen/spelen?
  • Hoe grammatica en woordenschat oefenen via een spel?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de leerlingen echt in het Frans spelen?
  • Welke mogelijkheden biedt het spel voor evaluatie/toetsing tijdens de Franse les?

Alle deelnemers ontvangen, naast de syllabus, ook concreet materiaal waarmee ze aan de slag kunnen.

Om een kwalitatief programma aan te bieden, wordt het aantal deelnemers per sessie beperkt tot 18 en schrijven leraren zich voor drie sessies in.

De vormingen zijn heel praktijkgericht en interactief en gaan uit van een communicatieve, creatieve en ludieke benadering van het lesgeven. Voor meer informatie en de inschrijvingsmodaliteiten verwijzen we graag naar het document ‘Nascholingsprogramma Frans voor onderwijzers van Formaprim’.

Formaprim organiseert ook een wedstrijd voor alle leraren in het basisonderwijs die Frans onderwijzen. Ga jij de uitdaging aan? Je leest er meer over in het document ‘Taakgerichte aanpak in de les Frans’.