Fiscale fiches 2017

08 februari 2018

De loonfiches 281 en de samenvattende opgaven 325 van inkomstenjaar 2017 moeten elektronisch worden ingediend tegen 28 februari 2018.

Alle schoolbesturen zijn verplicht hun gegevens met betrekking tot de loonfiches 281 en de samenvattende opgaven 325 van het aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017) via elektronische weg in te dienen (Belcotax-on-Web). De uiterste datum van indiening voor de fiche 281.10 is vastgelegd op 28 februari 2018.

De nieuwe versie van Belcotax on web voor de indiening van de fiches 281 over het inkomstenjaar 2017 is opengesteld sinds 6 februari 2018.

Op de fiches moeten worden aangegeven:
  • bezoldigingen, zitpenningen en presentiegelden die door het schoolbestuur zijn betaald
  • tussenkomsten in het woon-werk-verkeer
  • voordelen van alle aard
  • kosten eigen aan de werkgever.

De bezoldigingen die door AgODi rechtstreeks worden uitbetaald aan personeelsleden moeten niet door de schoolbesturen worden overgenomen op de fiches 281. AgODi is zelf verantwoordelijk voor de aangifte van deze bezoldigingen.

Kosten eigen aan de werkgever moeten wel worden vermeld maar ze zijn niet belastbaar.

Voor vrijwilligers die onder het stelsel van de forfaitaire vrijwilligersvergoeding vallen, moet geen fiscale fiche worden opgemaakt.

De volgende fiches moeten worden opgemaakt:
  • fiche 281.10: voor medewerkers waarmee het schoolbestuur een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten
  • fiche 281.20: voor vereffenaars
  • fiche 281.30: voor bestuurders
  • fiche 281.50: voor derden die een vergoeding hebben ontvangen zonder dat ze een factuur hebben uitgeschreven.