Fiscaal attest kinderopvang min 12-jarigen en voor min 18-jarigen met een zware handicap

16 februari 2017

Schoolbesturen die kinderopvang organiseren voor min 12-jarigen en voor min 18-jarigen met een zware handicap moeten bij voorkeur voor 1 maart 2017 aan ouders een fiscaal attest overhandigen voor de opvangkosten van aanslagjaar 2016. Schoolbesturen moeten ook hun medewerking verlenen aan de fiscale attesten die worden afgeleverd door ouderverenigingen, vriendenkringen en dergelijke die kinderopvang inrichten die verbonden is met de school of de inrichtende macht van de school.

Schoolbesturen die de kinderopvang zelf organiseren en de ontvangsten van de opvang opnemen in de boekhouding van het schoolbestuur moeten alleen van Vak II van het model van fiscaal attest voor scholen en schoolbesturen invullen. Vak I mag blanco blijven.

Ook voor kinderopvang die georganiseerd wordt door ouderverenigingen, vriendenkringen en andere instellingen die verbonden zijn met de school of de inrichtende macht van de school, moeten er fiscale attesten worden afgeleverd. Wanneer de inkomsten van die kinderopvang niet in de boekhouding van het schoolbestuur worden geboekt, dan moeten de fiscale attesten worden afgeleverd door de oudervereniging, vriendenkring, … De oudervereniging, vriendenkring, … moet Vak II van het fiscaal attest invullen. Vak I van deze fiscale attesten moet worden ingevuld en ondertekend door het schoolbestuur (van de school) waaraan de kinderopvang verbonden is.

De kinderopvang die in aanmerking komt is de buitenschoolse opvang inclusief het middagtoezicht, de opvang op woensdagnamiddag, tijdens schoolvrije dagen en vakantieperiodes. Het moet gaan om bedragen die ontvangen zijn in 2016. Bedragen die pas ontvangen zijn in 2017, verstrekte maaltijden, kosten die worden aangerekend bij afwezigheid en sanctionerende vergoedingen komen niet in aanmerking. Er moet rekening worden gehouden met de werkelijke leeftijd van het kind: de kosten van opvangdagen na de 12de of 18de verjaardag mogen niet op het fiscaal attest worden vermeld.

Het maximumbedrag is hetzelfde gebleven als vorig jaar: 11,20 euro per dag. We geven je ook een toelichting bij het fiscaal attest. Meer info vind je op de website van de Vlaamse overheid.