#Erasmusdays op vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober

10 oktober 2018

Dit jaar worden de #Erasmusdays gevierd op vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober. Als Katholiek Onderwijs Vlaanderen willen we graag onze Europese initiatieven in de kijker zetten en onze onderwijsinstellingen inspireren om zelf aan de slag te gaan als projectpartner en/of -coördinator van een Europees project.

Het Erasmus+ programma biedt tal van mogelijkheden voor onderwijsinstellingen van alle niveaus. Maak gebruik van die opportuniteiten om je personeel grensoverschrijdend te laten leren door het volgen van een cursus, het uitvoeren van een ‘jobshadowing’, te laten meedraaien in een onderwijsinstelling in Europa, of samen te werken met Europese partners in een strategisch leerpartnerschap. Momenteel hebben we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen deze projecten lopen:

  • een KA1-consortiumproject rond 'Collaborative leadership in learning' voor het volwassenenonderwijs. Samen met vijftien CVO’s verkennen we enkele strategieën en methoden om van onze organisaties lerende organisaties te maken waarbij het leren centraal staat.
  • eet 3DIPhE-project met als belangrijkste doel de optimalisatie van de op onderzoek gebaseerde leerbenadering (IBL) in natuurwetenschappen. Dat doen we door de leraren te trainen in het praktijkonderzoek (PI).
  • het KA1-consortiumproject 'Vijf aspecten van kwaliteitsvol onderwijs' (vanaf dit schooljaar), een project waar 28 scholen uit het leerplichtonderwijs met en van elkaar leren rond enkele kwaliteitsaspecten uit het referentiekader onderwijskwaliteit.
  • een KA2-project rond werkplekleren voor het volwassenenonderwijs vanaf november. De komende zestien maanden visiteren acht Europese partners elkaar collegiaal met als focusdomein het werkplekleren.
  • het Europese project 'To inclusive education and BEYOND' en 'ErasDu'. Via dat laatste Erasmus+ project kunnen duaal lerenden aan een werkstage van twee weken in het buitenland deelnemen. Meer informatie vind je in het nieuwsitem van 25 juni 2018 of kun je verkrijgen via Tim Van Aken (tim.vanaken [at] katholiekonderwijs.vlaanderen).

Naast die lopende projecten bereiden we ook al enkele nieuwe initiatieven voor. Zo lanceerden we zowel voor het leerplichtonderwijs als voor het volwassenenonderwijs een oproep om een consortium samen te stellen voor volgend schooljaar rond ‘teachers as designers of learning environments’. Mocht je ook geïnteresseerd zijn in dat project, dan kun je nog steeds toetreden tot het consortium.

Loop je zelf ook al lang rond met een idee om iets concreets te gaan doen in Europa, maar weet je niet goed hoe te beginnen? Neem dan gerust contact op met ons: