Een wetenschappelijke publicatie als resultaat van internationaal werk

12 oktober 2020

Tijdens Erasmus+ KA2 projecten werken we samen met internationale partners aan onderwijsvernieuwing. Zo lopen er momenteel projecten rond online leren in het volwassenonderwijs, adaptieve expertise in het schoolonderwijs en innovatief gedeeld leiderschap. Het Linpilcare-project was één van de eerste grote internationale projecten waar Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij betrokken was. Vandaag, zes jaar na de start van dit project, verschijnt er zelfs een wetenschappelijke publicatie over deze internationale samenwerking. Rik Vanderhauwaert is co-auteur van dit artikel in Teaching and Teacher Education een uitgave van Elsevier. Meer info