DPCC en Naamloos leerjaar bso

20 november 2018

In het punt 3.2 van de Omzendbrief SO 61 (Structuuronderdelen die op 1 september 2019 of 1 september 2020 vrij programmeerbaar zijn) is zeer recent het structuuronderdeel derde leerjaar van de derde graad toegevoegd: naamloos leerjaar bso. Het naamloos leerjaar is de voorloper van het structuuronderdeel dat binnen de modernisering volgt op studierichtingen met finaliteit arbeidsmarkt van het eerste en tweede leerjaar van de derde graad en dat leidt tot een diploma dat toegang verleent tot een bacheloropleiding.

Derde leerjaren van de derde graad zijn DPCC-materie. Aanvragen tot programmatie met ingang van het schooljaar 2019-2020 dien je in bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC-SO voor 30 november 2018. De planningsprocedure lichten we toe in het bericht ‘DPCC-aanvragen structuurwijzigingen internaten en gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs’

De inplanting van een naamloos leerjaar blijft beperkt tot enkele grote onderwijscentra waar de noodzakelijke samenwerking met het hoger onderwijs ter plekke aantoonbaar is.

Voor meer informatie kun je terecht bij Patrick Deboutte.