DPCC en capaciteitsinitiatieven

13 november 2018

In het kader van capaciteitsuitbreiding, al of niet met middelen die onlangs door de overheid aan een aantal steden en gemeenten zijn toegekend, overweegt een aantal schoolbesturen te investeren in extra infrastructuur op nieuwe locaties. Die initiatieven kunnen interfereren met het bestaande onderwijsaanbod.

We vestigen de aandacht op het feit dat ook die capaciteitsinitiatieven onderworpen zijn aan de interne planningsprocedure. De planningsprocedure lichten we toe in het bericht DPCC-aanvragen structuurwijzigingen internaten en gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

Concrete initiatieven dien je in de vorm van een aanvraag in bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC voor 30 november 2018. Intentieverklaringen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.