DPCC-aanvragen structuurwijzigingen internaten en gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs

07 november 2017
Een aantal structuurwijzigingen zoals de oprichting/fusie van scholen, de herstructurering van scholen, structuurwijzigingen aan internaten, de herschikking van het studieaanbod over bestaande vestigingsplaats, de wijziging in de samenstelling van scholengemeenschappen ressorteert onder de interne planningsronde. Die initiatieven, te realiseren vanaf 2018-2019, worden bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC voor 30 november 2017 aangevraagd.