Overgang van de HBO5- en SLO-opleidingen

14 juni 2018

De Vlaamse regering hechtte op 8 juni 2018 haar principiële goedkeuring aan enkele beslissingen die van belang zijn voor directeurs en adjunct-directeurs van centra die enkel HBO5 of de specifieke lerarenopleiding aanbieden, ofwel zowel HBO5, SLO als secundair volwassenenonderwijs aanbieden. Dit met het oog op de overgang op 1 september 2019 van de HBO5- en SLO-opleidingen van de centra voor volwassenenonderwijs naar de hogescholen en de universiteiten. 

Mee op aandringen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen besliste de Vlaamse regering nu dat de betrokken directieleden de salarisschaal of combinatie van salarisschalen die ze ten laatste op 31 augustus 2019 toegekend kregen, ook nadien zullen behouden. De directeurs en adjunct-directeurs ondervinden dus geen financieel nadaeel van de overgang. Opgelet: het betreft nog maar een principiële goedkeuring door de Vlaamse regering. Het besluit moet nog voor onderhandelingen voorgelegd worden aan de sociale partners waarna advies ingewonnen zal worden van de Raad van State.