Digitale omgeving Zin in leren! Zin in leven!

18 april 2017

Vanaf vandaag kun je terecht op de aangepaste Zill-oefenToolDe versie is aangepast aan de laatste versie van de generieke doelen en onderliggende leerlijnen. Wil je oefenen met het koppelen van ontwikkelvelden, -thema’s, generieke doelen, leerinhouden en ontwikkelstappen aan leeractiviteiten voor jouw klas? Dan kun je er – net als de proeftuinscholen - mee aan de slag. De oefentool blijft dit en de volgende schooljaren beschikbaar.

Ondertussen werken we naarstig verder aan de ZillSite, waarop het hele leerplanconcept te consulteren is. Langs die weg zullen visiestukken en toelichting bij het leerplanconcept, in afwachting van goedkeuring van het leerplanconcept door de overheid, al toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden. Ook de recentste versies van ontwikkelvelden, -thema’s, generieke doelen en leerlijnen met ontwikkelstappen worden zo voor iedereen zichtbaar.

Ondertussen zijn op onze webpagina basisonderwijs de laatste versies van de implementatiematerialen ter beschikking: ordeningskader, doelenlijst, basis-PowerPoint, leerplanpuzzel …

Vanaf september 2018 maken bouwers van de bestaande softwarepakketten in overleg met ons de doelenselectie binnen hun software mogelijk. In de voorbije maanden wisselden we met de bouwers van die softwarepakketten de nodige informatie uit met het oog op die koppeling van Zin in leren! Zin in leven!.

Voor de scholen die nog geen softwarepakketten gebruiken, werken we een ZillFicheKit uit die zal geïntegreerd worden in de ZillSite. De ZillFicheKit maakt het mogelijk om ook zonder softwarepakket het leerplan gedurende een schooljaar administratief te beheren op het niveau van de school, de klas en de leerling. Voor dat onderdeel van de ZillSite werken we samen met Uitgeverij Plantyn.

Ook de educatieve uitgevers blijven we verder informeren over de actuele stand van zaken van ons ontwikkelwerk. Op die manier kunnen zij in de komende tijd hun aanbod verder afstemmen op het nieuwe leerplanconcept.