Definitie risicogroep geactualiseerd

25 mei 2020

Recentelijk werd de definitie van de risicogroep geactualiseerd. Personeelsleden die tot de risicogroep behoren, kunnen van thuis uit werken of kunnen zich beroepen op code D046 (heirkracht). Ze melden dat aan hun werkgever. De werkgever kan een attest vragen waarin een arts bevestigt dat het betrokken personeelslid tot de risicogroep behoort vooraleer de code toe te kennen. De risicogroep wordt als volgt omschreven:

  • personen ouder dan 65 jaar
  • personen (elke leeftijd) met diabetes en/of ernstige obesitas
  • personen (elke leeftijd) met ernstige chronische hart- en vaat-, long- of nieraandoeningen
  • personen (elke leeftijd) met gedaalde immuniteit en/of kanker (onder behandeling)

Zwangere vrouwen behoren niet tot de risicogroep.