Deelname scholen consortium Erasmus+ KA1 2016-2017

20 november 2015

Linpilcare is een Europees Erasmus+ KA2-project van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, dat focust op evidence based leren en onderwijzen via praktijkonderzoek, professionele leergemeenschappen en eenvoudige toegang tot resultaten van academisch onderzoek. Vanuit dit project wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de volgende twee schooljaren een consortium van een vijftiental scholen (leerplichtonderwijs) oprichten dat via een Erasmus+ KA1 actie, middelen ter beschikking krijgt om internationaal te professionaliseren en na te gaan hoe het geleerde in de praktijk kan gerealiseerd worden.

Voor de leden van het consortium is o.a. het volgende voorzien: job shadowing rond praktijkonderzoek, professionele leergemeenschappen en het gebruik van evidence in Finland, Engeland, Nederland, Oostenrijk, Tsjechië; het bijwonen van internationale cursussen in Spanje, Tsjechië, Estland (internationale cursus van Linpilcare) en Portugal en het bijwonen van de internationale conferenties Linpilcare in Estland en Slovenië.  

Alle leerervaringen worden binnen het consortium gedeeld met de bedoeling na te gaan wat in Vlaanderen in de praktijk kan gerealiseerd worden. Het spreekt voor zich dat niet alle consortiumleden alle activiteiten hoeven bij te wonen.

Om deel uit te maken van het consortium Erasmus+ KA1 of voor meer informatie kun je rik.vanderhauwaert [at] katholiekonderwijs.vlaanderen contacteren.

Er is een eerste bijeenkomst van het consortium gepland (wat zijn jullie internationale noden, wat willen we doen, hoe gaan we het doen) op donderdag 10 december van 10.00 tot 12.30 uur in de lokalen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1,  Brussel.