Decretale verankering van de nieuwe TADD-regeling

26 februari 2019

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement heeft het decreet tot uitvoering van maatregelen uit cao XI op woensdag 27 februari aangenomen. De wijzigingen rond tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) zijn opgenomen in het decreet. De regeling kun je nalezen in onze mededelingen over TABD en TADD voor de respectievelijke onderwijsniveaus.