De vzw Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten zoekt een adjunct-directeur voor het Maria-Boodschaplyceum te Brussel

12 november 2020

De vzw Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten heeft een vacature voor de functie van adjunct-directeur in het Maria-Boodschaplyceum, Moutstraat 22, 1000 Brussel. De nieuwe adjunct-directeur zal met ingang van 1 januari 2021 de directeur ondersteunen in het administratief-logistiek en pedagogisch beleid en dit in dialoog met de algemeen directeur van de vzw Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten.

Personen die zich kandidaat wensen te stellen voor dit ambt, sturen hun sollicitatiebrief met curriculum vitae uiterlijk op 27 november 2020 naar de gedelegeerd bestuurder van het schoolbestuur: mevr. Els Claes, Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee of per mail Els.Claes [at] ic.annuntiaten.be.