De ontwikkelgroep wereldoriëntatie is op zoek naar creatieve kleuterleid(st)ers

15 januari 2019

Wil jij actief meewerken aan de ontwikkeling van praktijkvoorbeelden wereldoriëntatie ter illustratie van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven!? Dan is het nu je kans: we willen bij Zin in leren! Zin in leven! praktisch haalbare suggesties en illustraties bij generieke doelen ontwikkelen voor de hele basisschool. Daarvoor willen we een beroep doen op jouw expertise.

Ben jij …

  • een creatieve denker?
  • actief in het basisonderwijs?
  • geboeid door verschillende manieren van wereldoriënterend leren?
  • enthousiast over en nieuwsgierig om Zin in leren! Zin in leven! verder te ontdekken en te concretiseren?
  • bereid om je enkele dagen per schooljaar vrij te maken om in Brussel of op een locatie in je buurt samen met andere gedreven onderwijsmensen aan de slag te gaan?
  • nieuwsgierig om te zien hoe de kinderen in je klas of school met de ontwikkelde materialen aan de slag gaan?

Stel je dan kandidaat voor de ontwikkeling van praktijkvoorbeelden wereldoriëntatie (mens & maatschappij en wetenschap & techniek). In ruil bieden wij jou informatie uit eerste hand over Zin in leren! Zin in leven!, boeiende werk- en leermomenten, terugbetaling van de vervoersonkosten en een maaltijd.

We voorzien voor dit schooljaar nog deze bijeenkomsten:

  • donderdag 7 februari
  • donderdag 14 maart

Stuur ten laatste op vrijdag 28 januari een e-mail met een korte motivatie naar jan.tilley [at] katholiekonderwijs.vlaanderen. Je mag uiterlijk op maandag 1 februari een antwoord van ons verwachten.