Controle van afwezigheden bij vereenvoudigde afwezigheidscodes

11 september 2019

Sinds dit schooljaar reduceert AgODi het het aantal verschillende codes voor het registreren van afwezigheden sterk (zie nieuwsbrief 171 van 5 september 2019). AgODi wil enkel nog gegevens opvragen die strikt noodzakelijk zijn. Voor scholen is dat een goede zaak, omdat het tot minder planlast leidt. Elke school blijft verantwoordelijk voor haar eigen anti-spijbelbeleid.

Bij afwezigheden om medische reden maken sommige scholen zich zorgen over het wegvallen van de D-code. Nu zowel doktersbriefjes als ziektebriefjes van de ouders als Z worden ingegeven, is het moeilijker te achterhalen hoeveel briefjes de ouders geschreven hebben en wat er afkomstig is van een dokter. Bij de controle van de afwezigheden om medische reden, zal de verificatie echter het nieuwe registratiesysteem volgen, en bijgevolg doktersbriefjes en ziektebriefjes van de ouders als dusdanig niet meer controleren. De verantwoordingsplicht op het gebied van op te vragen afwezigheidsbewijzen, is dus beperkt.