Continuering van ondersteuning voor leerlingen die in het verleden GON-begeleiding kregen

18 oktober 2017

Er is heel wat onduidelijkheid over de 'GON-continuering'. Met dit bericht willen we verheldering bieden. Het is niet de bedoeling om de organisatie van de ondersteuning en reeds gemaakte afspraken over ondersteuning retro-actief te gaan herbekijken. Maar hopelijk kan onze communicatie ertoe leiden dat nog openstaande vragen tot ondersteuning op een correcte manier beantwoord worden.

Om een zo stabiel mogelijke situatie te creëren voor de leerlingen die vorig schooljaar GON-begeleiding kregen, gingen alle netten het engagement aan om de lopende ondersteuning voor die leerlingen ook dit schooljaar verder te zetten. De afspraak werd door alle netten gemaakt en geldt voor alle types van buitengewoon onderwijs waarvoor vorig schooljaar een GON-begeleiding werd opgezet. Dat betekent dat de leerlingen die tijdens het schooljaar 2016-2017 GON-begeleiding kregen en ook dit schooljaar nog recht hebben op en nood hebben aan ondersteuning, opnieuw begeleid zullen worden.

Het recht hebben op en nood hebben aan betekent dat:

  • de leerling nog recht heeft op ondersteuning (een tweede jaar voor een leerling die over een attest ‘matig’ beschikte in de oude GON-regeling of een derde of vierde of … jaar voor een leerling die over een attest ‘ernstig’ beschikte in de oude GON-regeling)

EN

  • de leerling nog nood heeft aan ondersteuning: Over de aard, intensiteit en duur van de ondersteuning beslist het ondersteuningsnetwerk in overleg op basis van de concrete ondersteuningsvraag van de leerling voor dit schooljaar. De ondersteuning kan flexibel worden ingezet, continuering is dus geen automatische verderzetting van de vroegere GON-begeleiding die bestond uit een vast aantal uren per week doorheen heel het schooljaar. 

GO! gaat echter niet akkoord met een algemene communicatie over de continuering van 'GON'. GO! heeft een engagement genomen ten aanzien van de leerlinggebonden GON-begeleidingen.