Commissie Onderwijs 30-03-2017 – Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) en seksuele vorming

07 april 2017

Onderwijscommissaris Ann Brusseel had een ganse reeks vragen naar aanleiding van het initiatief van de Vlaamse Scholierenkoepel om leerlingen zelf de kans te bieden seksuele voorlichting te geven. Het waardevolle initiatief was volgens haar een niet mis te verstaan signaal dat scholen hun seksuele voorlichting dringend moesten evalueren en moderniseren. Ik val een beetje in herhaling, maar ook over dit thema was het in het verleden al meerdere keren gegaan in deze commissie.
Minister Crevits overliep het vele materiaal dat hierover al eerder ontwikkeld was, en wél met die brede focus die ook de vragensteller voorstond. De minister benadrukte ook niet voor het eerst dat de keuzes uit het aanbod door scholen tot de pedagogische vrijheid behoorden. Uit het congres van Sensoa op 9 december 2016 kon voorzichtig geconcludeerd worden dat heel wat scholen het al goed deden, maar dat andere nog groeimogelijkheden hadden. Inzake evaluatie daarvan verwees de minister naar de eigen  interne kwaliteitszorg van de school en de doorlichting door de onderwijsinspectie. 
Ze benadrukte tot slot het enorme belang van het thema, inclusief relationele ontwikkeling zonder seksuele relatie, waarover ze wel best bereid was om wat meer publieke statements te doen. Vragensteller Brusseel kon dat laatste heel erg appreciëren, want er was op het terrein echt een mentaliteitswijziging nodig. Zij en collega Kathleen Krekels apprecieerden het initiatief van VSK, maar vonden toch dat de leraar daarin zelf veel meer een professional moest zijn c.q. dat de leraar toch voldoende didactisch gevormd moest zijn “om dat op een correcte manier te geven”.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het initiatief van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) om seksuele vorming te laten geven door een leerling van Ann Brusseel” aan Minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2030-03-2017%20-%20Vlaamse%20Scholierenkoepel%20en%20seksuele%20vorming) (Wilfried Van Rompaey).