Commissie Onderwijs 30-03-2017 – Schoolkamperen

07 april 2017

Terwijl de politieke spanning over het dossier duaal leren eerder beperkt is, is die voor het thema van deze vraag om uitleg aanzienlijk groter en oppositielid Caroline Gennez zou haar parlementaire rol niet goed spelen als ze daar met de regelmaat van de klok niet op wees. Dat deed ze dus wel bij deze naar aanleiding van allerlei krantenberichten met getuigenissen van ouders die beslissen om te gaan kamperen voor de schoolpoort om een plaats te bemachtigen voor hun kind. Hoever stond het met het zgn. centraal aanmeldingsregister en het nieuwe inschrijvingsdecreet?

Minister Crevits situeerde eerst de verschillende omstandigheden, wat dat schoolkamperen betrof. Daarna besprak ze de opdracht aan de onderwijsadministratie i.v.m. het centraal aanmeldingsregister. Die was aan het wat en hoe van zo’n systeem nu aan het werken en daarnaast werden de scholen bevraagd die met kampeertoestanden te maken hadden gekregen. And that was it…: géén repliek van de vragensteller, wel een veelbetekenende glimlach bij haar en anderen, géén enkele andere interventie…

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over schoolkamperen van Caroline Gennez” aan Minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2030-03-2017%20%E2%80%93%20Schoolkamperen) (Wilfried Van Rompaey).