Commissie Onderwijs 04-05-2017 – Rijdende kleuterschool

09 mei 2017

In 2006 ontving de vzw Carrousel voor het eerst een subsidie van de Vlaamse regering voor de oprichting van een rijdende kleuterschool, zo meldde onderwijscommissaris Vera Celis. De doelstelling van het project bestaat erin om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren voor kleuters van kermisfamilies tijdens hun aanwezigheid op grote kermissen. Met verwijzing naar haar eerdere schriftelijke vraag over dit thema vroeg Celis nu naar hoe minister Crevits dacht gevolg te geven aan de vraag van de vzw Carrousel zelf om het project van de rijdende kleuterschool onder een nieuw beheer te plaatsen.
In haar antwoord legde de minister uit dat het bestuur nu uit kermisexploitanten bestond en te veel op de schouders van één persoon rustte, met weinig of geen bevoegdheid voor de overheid om zich te mengen in het bestuur. De minister was erg blij met dit project wat betreft aanwezigheid van kleuters en was al een maatregel aan het bekijken voor een extra kinderverzorgster tijdens de kermis van Antwerpen.
Een en ander kon vragensteller Celis bekoren en ze zou dit zeker voort opvolgen, alvast op de kermis van Turhout in augustus. Interveniënt Jo De Ro sprak vanuit zijn kabinetservaring (bij toenmalig onderwijsminister Marleen Vanderpoorten, 1999-2004)  met de zgn. trekkende bevolking en suggereerde (vanuit een premisse die mogelijk ook aan het evolueren is, lijkt mij, maar dat ter zijde) meteen om dit project structureel te verankeren bij het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De minister meldde dat die piste ook werd bekeken, maar dat vroeg nog meer tijd want was niet zonder problemen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de 'rijdende kleuterschool' van Vera Celis” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2004-05-2017%20%E2%80%93%20Rijdende%20kleuterschool) (Wilfried Van Rompaey)

.