Commissie Onderwijs 01-06-2017 – Advies van Taskforce Onderwijs Vlaamse Rand

06 juni 2017

Vlaams Parlementslid Willy Segers was destijds voorzitter van deze taskforce (ja, zo schrijft men dat woord) en dus wilde hij nu bij minister Crevits polsen naar de uitvoering van het eindadvies van deze taskforce. Op 21 oktober 2016 stond daarover ook al een mededeling in de notulen van de vergadering van de Vlaamse regering. De kern van de zaak was het niet-geringe capaciteitsprobleem, vooral ook door een toestroom van Brusselse leerlingen naar de Vlaamse Rand, waardoor soms zelfs “eigen” leerlingen geen plaats vinden. 

Minister Crevits overliep systematisch de relevante lijst maatregelen: inzake taalbeleid, capaciteitsmiddelen (met omstandig cijfermateriaal), samenwerking tussen Onderwijs en Welzijn (en met Sport) en voorrangsregeling voor Nederlandstaligen in Brussel.

Onderwijscommissaris Jo De Ro, die ook onderwijsschepen in diezelfde Vlaamse Rand is, had blijkbaar zijn twijfels over de concrete inzet (in alle netten) van de middelen na de afspraak met de pedagogische begeleiding dat de helft van de middelen van Voorrangsbeleid Brussel moest worden aangewend in de Vlaamse Rand. Minister Crevits ging dat laten nakijken. 
De capaciteitsproblematiek was complex, maar de lokale verantwoordelijken in de Rand moesten de hand ook in eigen boezem steken, aldus De Ro, wat zijn gemeente en Halle blijkbaar gedaan hadden al in 2010. Interessant was ook dat hij het werk rond het nieuwe inschrijvingsdecreet ter sprake bracht en vragensteller Segers ertoe aanzette om diens fractiecollega’s te informeren over de verzuchtingen van de Rand. En De Ro besloot met de specifieke problematische situatie in de Rand inzake kostprijs en beschikbaarheid van bouwgronden en leegstand. 
Conclusie: er was nog veel werk aan de winkel, maar er was ook al heel wat vooruitgang geboekt.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de opvolging van het advies van de Taskforce Onderwijs Vlaamse Rand van Willy Segers” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2001-06-2017%20%E2%80%93%20Advies%20van%20Taskforce%20Onderwijs%20Vlaamse%20Rand) (Wilfried Van Rompaey).