Commissie Onderwijs 30-09-2016 – Ad-hocwerkgroep Psychosociale risico's

06 oktober 2016

Dit dossier is een klassieker van onderwijscommissaris Vera Celis. Niet enkel psychische vermoeidheid als resultaat van de hoge werkdruk vormt een grote uitdaging in het onderwijs, ook psychische belasting door pesten op het werk is een ernstig probleem. Celis gaf nog eens de inderdaad problematische cijfers ter zake. Het doel van haar vragen was een stand van zaken te krijgen van de ad-hocwerkgroep Psychosociale risico’s, waarin het GO!, de onderwijskoepels, de onderwijsinspectie, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de vakorganisaties en de onderwijsadministratie vertegenwoordigd zijn. Maar ze sloeg ook herhaaldelijk op de spijker van een eigen voorstel.
Minister Crevits antwoordde dat de adhocwerkgroep al een aantal informatieve teksten had geschreven. Het beleidsplan van Limits (eind 2015) ging herwerkt worden (oktober 2016) en 160 vertrouwenspersonen uit het onderwijs zouden  een opleiding kunnen volgen. Daarnaast verwees minister Crevits naar de doorstart van het loopbaandebat op 27 september 2016. Er wordt nu aan een (nieuwe) startnota gewerkt en de minister hoopte dat de komende weken en maanden daarover zeer intens overleg zou  kunnen plaatsvinden.
Vera Celis beoordeelde het voorgaande, waarbij het om preventie gaat, als een stap in de goede richting, maar onvoldoende. Vanuit haar ervaringen met de schoolpraktijk zag zij soelaas in een neutrale, netoverschrijdende dienst waar onderwijspersoneel op een laagdrempelige manier terecht zou kunnen met psychosociale problemen. Onderwijscommissaris Steve Vandenberghe zag daar ook wel wat in, maar onderwijscommissaris Jos De Meyer had dan weer heel wat reserve t.a.v. nieuwe structuren.
Minister Crevits lichtte toe dat de onderwijsnetten in dezen nu ook een verantwoordelijkheid hebben en voor de netoverschrijdende samenwerking was de ad-hocwerkgroep voor haar het kanaal. Maar Vera Celis bleef aandringen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de voortgang van de ad-hocwerkgroep Psychosociale risico's in het onderwijs van Vera Celis” aan minister Hilde Crevits.