Commissie Onderwijs 29-09-2016 – Studentenuitwisselingen met Turkije

06 oktober 2016

Een op zich interessant thema van onderwijscommissaris Tine Soens, met onderliggend een ernstig probleem, maar alweer een vraag aan de minister over een beleid dat past binnen de eigen autonomie van de onderwijsinstellingen. Minister Crevits stelde dan ook duidelijk dat zij niet voort ging bemoeien met de zaak. Ze had wel, via contacten met de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA), erop aangedrongen dat men steeds zeer goed overleg pleegt met de contactpersonen ter plaatse, want de situatie kan heel verschillend zijn, afhankelijk van waar de student ging studeren en waarom.
Tine Soens zag dat deels ook zo, maar toch viel weer snel “overleg organiseren tussen de instellingen”. Maar is zulks wel aan de minister of zijn de instellingen oud en wijs genoeg (en hebben zij daarvoor de kanalen) om zo’n overleg zelf te organiseren als zij dat nuttig oordelen? De minister kon dit wel, zo zei ze, ter sprake brengen in het kader van de VLUHR.
Onderwijscommissaris Koen Daniëls maakte vervolgens een zijsprong naar de Lucernacolleges, die ook in de actualiteit waren gekomen naar aanleiding van de Turkse coup, waarbij de minister geruststellende taal sprak en op enkele gevoeligheden wees met vermelding van de heel redelijke aanpak, leek mij, die zij daarin aan het begin van dit schooljaar had gehanteerd.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de beslissing van de Universiteit Gent (UGent) om uitwisselingen met Turkse onderwijsinstellingen op te schorten van Tine Soens” aan minister Hilde Crevits.