Commissie Onderwijs 20-10-2016 – Verzorgende en verpleegkundige handelingen

25 oktober 2016

Onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester greep, ook gelet op het M-decreet, het Vlor-advies van 28 januari 2016 over deze materie aan om bij de minister te polsen naar een  duidelijk en beschermend juridisch kader voor leraren. Plaatsvervangend commissielid Katrien Schryvers vroeg hoe het zat met regelgeving en richtlijnen over de verantwoordelijkheid van leraren die betrokken zijn bij medicatie van leerlingen. De aanleiding voor haar vragen was een persbericht waarin stond dat het schoolreglement van een stedelijke school werd aangepast in die zin dat leraren vanaf dit schooljaar mochten weigeren om leerlingen medicatie toe te dienen.
Minister Crevits antwoordde dat dat laatste niets nieuws was.  Als personeelsleden de richtlijnen van de school volgen, kunnen zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor het feit dat ze die naleven. Een personeelslid van de school kan nooit verplicht worden om toe te zien op het nemen van medicatie door leerlingen. Er waren volgens de minister ook niet méér signalen van scholen met betrekking tot dit thema sinds het M-decreet van kracht was. Zij pleitte voor gezond verstand inzake het medicijnbeleid dat een school binnen de grenzen van de wet zelf voert en verwees ook naar de generieke richtlijnen hierover van onderwijskoepels. Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt op dat vlak heel wat ondersteuning aan de scholen
Echt nieuw was wel een hangend protocol van de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige onderwijsadministraties met de federale overheid Volksgezondheid om bepaalde handelingen ook door personeel tewerkgesteld in het onderwijs mogelijk te maken.   
Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over verzorgende en verpleegkundige handelingen in het basis- en secundair onderwijs van Ingeborg De Meulemeester en over richtlijnen inzake het toedienen van medicatie aan leerlingen op school van Katrien Schryvers” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2020-10-2016%20%E2%80%93%20Verzorgende%20en%20verpleegkundige%20handelingen) (Wilfried Van Rompaey).