Commissie Onderwijs 20-10-2016 – Erasmusbeurzen hoger onderwijs

25 oktober 2016

Onderwijscommissarissen Ingeborg De Meulemeester en Jenne De Potter signaleerden beiden het probleem van bepaalde studenten die weliswaar toegang hadden tot het Erasmusprogramma, maar finaal geen mobiliteitstoelage kregen van hun hogeronderwijsinstelling. Er was blijkbaar een probleem met het beschikbare budget versus het aantal Erasmuskandidaten, maar de vragenstellers hadden ook veel aandacht voor de gevoerde communicatie.
In haar antwoord gaf minister Crevits relevante achtergrondinformatie rond cijfers (aantallen Erasmusstudenten en budgetten) en procedures. Eigenlijk ging het bij dit probleem om één hogeschool en slechts enkele studenten, dat ze had laten onderzoeken door haar kabinet en de regeringscommissaris. Daarbij waren geen procedurefouten door de hogeschool aan het licht gekomen. Vragensteller De Meulemeester sprak dat tegen, maar haar toelichting en daarbij vermelde timing van de gebeurtenissen in deze casus spoorden niet helemaal met de gedetailleerde, bijkomende informatie van de minister. Zij liet daarbij wel in het midden of de hogeschool niet optimaal had gecommuniceerd, zoals andere collega’s suggereerden.
Ten slotte beschreef de minister ook het lopende overleg met Epos vzw (die voor Vlaanderen fungeert als Nationaal Agentschap voor Erasmus+ ten aanzien van Europa) en de instellingen over diverse elementen van de bestaande procedures en spelregels ter zake. Het zou nuttig zijn dit in de Commissie Internationalisering van de Vlor aan bod te laten komen en in het adviescomité voor hoger onderwijs binnen Erasmus+, waarin de hogescholen, universiteiten en studenten vertegenwoordigd zijn, aldus de minister. Eventueel dacht ze ook aan een decretaal initiatief. Er bestond in de commissie een consensus over de wens dat zo veel mogelijk studenten aan het Erasmusprogramma zouden deelnemen, mét een mobiliteitstoelage, zeker voor wie die het meest nodig heeft, maar de middelen zijn beperkt.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de Erasmusbeurzen van Ingeborg De Meulemeester en over de toegang tot mobiliteitsbeurzen in het kader van het Erasmusprogramma voor het hoger onderwijs van Jenne De Potter” aan Minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2020-10-2016%20%E2%80%93%20Erasmusbeurzen%20hoger%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey)