Commissie onderwijs 15-12-2016 - Ontwerp van bekrachtigingsdecreet tijdelijk project leerlingenvervoer buo

21 december 2016

Dit ontwerpdecreet bekrachtigt het besluit van de Vlaamse regering van 10 november 2016 over het tijdelijke project “leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs”.
Dit besluit geeft uitvoering aan het geformuleerde voorstel in de bisconceptnota ‘leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs’ goedgekeurd door de Vlaamse regering op 17 juli 2015 tot uitwerking van een nieuwe regelgeving leerlingenvervoer aan de hand van een pilootproject.
Het pilootproject heeft als doel in te schatten wat de implicaties op beperkte schaal zijn van het gebruik van een nieuw concept leerlingenvervoer op basis van de volgende pijlers:

  1. een lokale bepaling van het recht op leerlingenvervoer;
  2. een multimodale organisatie van het leerlingenvervoer;
  3. een decentralisatie die concreet de vorming van een aantal verzorgingsgebieden in heel Vlaanderen omvat;
  4. een verdere uitbouw van buitenschoolse opvang.

Concreet wordt tijdens het schooljaar 2017-2018 een pilootproject leerlingenvervoer georganiseerd in twee pilootgebieden: het pilootgebied Leuven en het pilootgebied Hooglede – Izegem – Ingelmunster – Roeselare. Het ontwerp werd unaniem goedgekeurd door de meerderheidsfracties, bij afwezigheid van de volledige oppositie. De definitieve goedkeuring volgt ook op donderdag 22 december in de plenaire vergadering.