Commissie Onderwijs 12-11-2015 – Forfaitaire factuur in hoger onderwijs

17 november 2015

Het gebeurt niet zo vaak dat een hogeschool een persbericht uitstuurt om te melden dat ze haar gewoonte i.v.m. facturen voor extra kosten zal bijsturen op dezelfde dag waarop er daarover een vraag wordt gesteld in het Vlaams Parlement. In dezen was dat wel het geval. Extra kosten aanrekenen mag, maar niet op een forfaitaire manier. Rest wel de vraag of het heel gedetailleerd toewijzen van bepaalde kosten aan concreet omschreven zaken niet tot een zware administratieve last voor de hogescholen leidt. De minister gaat een en ander laten onderzoeken voor alle hogeronderwijsinstellingen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de factuur voor forfaitaire en extra studiekosten van Tine Soens” aan minister Hilde Crevits.

Lees hier de reactie van Katholieke Hogeschool Vives op deze vraag om uitleg.