Commissie Onderwijs 03-12-2015 – Professionele bachelors toegepaste psychologie, gezondheidszorgberoep van klinisch psycholoog en titel van psychotherapeut

08 december 2015

Een heel interessante gedachtewisseling: enerzijds is het thema inhoudelijk deels (of misschien wel helemaal) verwant aan dat van verpleegkunde en anderzijds is er ook een federale-Vlaamse angel in het dossier. Er valt nog heel wat opklaring te doen. Eerder heeft minister Crevits alvast bij minister De Block gepleit voor overgangsmaatregelen en voor een duidelijke beroepenstructuur. De heel kritische uitlating van onderwijscommissaris Brusseel, een partijgenote van minister De Block, over de zin van de professionele bacheloropleiding toegepaste psychologie, lijkt toch wel voorbarig. Ten slotte maakt het verband tussen dit dossier en het CLB deze zaak des te interessanter.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de 'reparatiewet' van federaal minister De Block betreffende de regeling van de geestelijke gezondheidsberoepen van Kathleen Helsen” aan minister Hilde Crevits.