Commissie Onderwijs 25-10-2018 – Slimme technologie en strijd tegen planlast

06 november 2018

Onderwijscommissaris Kathleen Krekels had in Gazet van Antwerpen van 7 september 2018 een artikel gelezen dat aldus begon: “Pieter Abbeel is professor Artificiële Intelligentie aan de prestigieuze University of California, Berkeley. Hij heeft met zijn bedrijf een technologie ontwikkeld die professoren en leerkrachten kunnen gebruiken om sneller én eerlijker te verbeteren.” Haar vragen aan minister Crevits: in hoeverre was die bereid om slimme technologie in het onderwijsbeleid in te bedden? Welke winsten zag ze weggelegd met betrekking tot de planlastvermindering? Welke concrete acties zou ze ondernemen in het kader van educatieve technologie in het onderwijs? In het korte daaropvolgende gesprek zei vragensteller Krekels dat het haar getriggerd had dat zoiets (als correctiewerk van leraren dus) gedigitaliseerd kon worden. Inderdaad, verrassend, maar ik zou ook wel een taalkundige boom kunnen opzetten over het concrete gebruik in Standaardnederlands van dat bewuste werkwoord.

Niet onverwacht trok de minister in haar antwoord het thema wat breder open: inhoudelijk, maar ook met aandacht voor de positie in dezen van de overheid. Ook niet onverwacht: een niet-verplichtende, maar wel een faciliterende overheid. Terecht. De minister vermeldde een aantal mooie voorbeelden en (ook toekomstige) initiatieven (ook vooruitwijzend naar haar Beleidsbrief 2018-2019, die na het herfstreces besproken zou worden), maar des te interessanter vond ik haar erkenning dat digitalisering niet automatisch planlastvermindering betekende. Enkele randvoorwaarden waren daarbij van belang. Terecht, maar dat durft men weleens vergeten, lijkt mij.

Vragensteller Krekels zei ten slotte heel wijze zaken over correctiewerk van leraren en digitalisering daarvan. Overigens verbaasde het mij niets dat de minister het in haar bijkomende voorbeelden uitsluitend had over (weliswaar ook belangrijke) “administratieve” toepassingen, en niet over pedagogisch-didactische toepassingen, waar het in onderwijs eigenlijk om te doen is.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het gebruik van slimme technologie in het onderwijs en de strijd tegen planlast van Kathleen Krekels” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2025-10-2018%20%E2%80%93%20Slimme%20technologie%20en%20strijd%20tegen%20planlast) (Wilfried Van Rompaey)