Commissie Onderwijs 17-01-2019 – Tragisch incident studentendoop en overleg met instellingen en studenten

23 januari 2019

Minister Crevits had over dit thema eerder al in de media gecommuniceerd: ze zou overleggen met het hogeronderwijsveld. Wat waren de conclusies (en eventueel geplande beleidsmaatregelen), wilden onderwijscommissarissen Paul Cordy en Jos De Meyer vernemen.

De minister was op 12 en op 19 december 2018 in overleg gegaan concreet met vertegenwoordigers van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) en met vertegenwoordigers van de studenten, zowel de studentenverenigingen als de participatieorganen van de studenten. Ze wees nadrukkelijk op de nog steeds actuele sterke emoties over het dodelijke incident bij de studenten. Het doel was niet één Vlaams doopcharter, wel een set van algemene gedragsregels tegen voorjaar 2019, die lokaal gedetailleerder doorvertaald zouden worden naar doopcharters, in nauwe samenwerking tussen de hogeronderwijsinstellingen en lokale besturen, mét enige gelijkvormigheid over de instellingen heen. Zo zouden die ook iets concreets kunnen aanbieden aan instellingsoverschrijdende studentenclubs. Er bestonden overigens al vele goede praktijken.

Dat laatste werd ook beaamd door vragensteller Cordy, die zich afvroeg of zulke gedragsregels ook uitgebreid moesten worden tot andere studentenactiviteiten. Ook vragensteller De Meyer apprecieerde het optreden van de minister, maar wees bijkomend specifiek op de volle verantwoordelijkheid van de diverse studentenverenigingen/clubs én van de betrokken personen.

Interveniënt Tine Soens vroeg zich af of zulke gedragsregels wel echt afdwingbaar waren en zag ook (terecht) veel heil in de verbinding met het al bestaande charter over grensoverschrijdend gedrag.

Minister Crevits herhaalde de genuanceerde betekenis van die Vlaanderenbrede gedragsregels: de instellingen en de studenten willen inderdaad niet dat alles door de overheid in hun plaats geregeld zou worden. Autonomie dus binnen een generiek Vlaams kader, zeg maar. Eventueel zou er ook een Vlaamse lijst van erkende studentenverenigingen komen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de tragische afloop van een studentendoop van Paul Cordy en over het overleg van de minister met hogeronderwijsinstellingen en studentenverenigingen over studentendopen van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2017-01-2019%20%E2%80%93%20Tragisch%20incident%20studentendoop%20en%20overleg%20met%20instellingen%20en%20studenten) (Wilfried Van Rompaey).