Commissie Onderwijs – 16-01-2020 – Jaarverslag 2018 van het GO!

21 januari 2020

Afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck en haar collega’s Saskia Lieveyns en Dirk Mechelaere lichtten het Jaarverslag 2018 van het GO! toe voor de onderwijscommissarissen aan de hand van een algemene presentatie, met een specifiek accent op de pedagogische begeleidingsdienst.

Het geheel gaf een goed en interessant overzicht van de activiteiten én problemen, gerelateerd aan de besparingsoperatie van de huidige Vlaamse regering, aan de positie van het GO! in het onderwijsveld en aan specifieke kenmerken van het GO!.

Je kunt de video van de integrale vergadering bekijken. Het formele parlementaire verslag volgt later op de website van het Vlaams Parlement.