Commissie Onderwijs 14-03-2019 – Hertellingsvoorwaarden in secundair onderwijs

18 maart 2019

Dan een wat meer technisch-kwantitatieve kwestie m.b.t. leerlingenaantallen en hoe die omkadering opleveren in de eerste graad van het secundair onderwijs. De oorspronkelijke vraag om uitleg van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman was enigszins achterhaald door intussen genomen beslissingen, maar haar teneur bleef toch dat dat geen volledig soelaas zou bieden bij dit probleem, nl.: scholen (in het Gentse) die in overtal gingen wat leerlingen betrof, kregen naderhand niet de gepaste bijkomende personeelsomkadering, waardoor de neiging om zulke bijkomende aantallen leerlingen op te nemen, zou kunnen verminderen in de toekomst. Als dat inderdaad het geval zou zijn, zou minister Crevits het hertellingssysteem nogmaals willen bijsturen?

De minister schetste nog eens het hele systeem: het reguliere systeem en het bijkomende hertellingssysteem in het eerste leerjaar A en B (onder drie cumulatieve voorwaarden: artikel 209/1 van de Codex so) naar analogie met wat al in het basisonderwijs gold. Maar ook de hangende bijsturing van dat hertellingssysteem wegens vastgestelde onbedoelde effecten.

Vragensteller Meuleman vroeg vervolgens of ook de nogal strenge voorwaarden niet wat versoepeld konden worden. Interveniënt Jos De Meyer was ook eerder al actief geweest bij dit thema en vroeg ook aandacht voor de verliezers bij een hertelling. Misschien was er intussen ook al enige financiële ruimte? Interveniënt Koen Daniëls wilde graag (en terecht) dat de aanpassing aan de regelgeving die onderweg was afdoende zou zijn, niet alleen voor het secundair onderwijs maar ook voor de lagere scholen, om, als er capaciteitsuitbreiding was, die capaciteit ook direct volledig te benutten, wat nu nog niet het geval was.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het bijstellen van de hertellingsvoorwaarden voor het aantal leerlingen in het secundair onderwijs van Elisabeth Meuleman” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2014-03-2019%20%E2%80%93%20Hertellingsvoorwaarden%20in%20secundair%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey).