Commissie Onderwijs 13-02-2020 – Projectsubsidies voor traumabegeleiding van vluchtelingenkinderen

18 februari 2020

Drie vragenstellers (Elisabeth Meuleman, Loes Vandromme en Hannelore Goeman) over een thema met een hele voorgeschiedenis in de vorige legislatuur, maar hun soortgelijke vragen nu vonden wel een rechtstreekse aanleiding in de beslissing van minister Weyts om de projectsubsidies voor traumabegeleiding van vluchtelingenkinderen, een initiatief van toenmalig onderwijsminister Hilde Crevits, stop te zetten blijkens een bericht op Apache van 5 februari 2020. Destijds hadden Elisabeth Meuleman en toenmalig onderwijscommissaris Jo De Ro zich dat thema al in het bijzonder aangetrokken. Hoe verklaarde de minister zijn beslissing en quid met de evaluatie van het project, idem met de uitbreidingsplannen van het project, alsook met overleg met zijn collega van Inburgering en Integratie, Bart Somers? Nog een detail, in Standaardnederlands is het wel “plotseling” of “eensklaps”, niet “plotsklaps”, maar dat terzijde.

Minister Weyts legde het hele project en zijn resultaten gedetailleerd uit, en benadrukte dat het om een project (lees: een tijdelijk iets) ging dat afliep op 31 december 2019. De doelstellingen waren bereikt, dixit de minister, en dus werd het project stopgezet.

Niet onverwacht nam vragensteller Meuleman daar politiek duidelijk geen genoegen mee. Voor haar bleef zo’n project echt wel nodig en de communicatie rond het hele verhaal was niet goed verlopen. Vragensteller Vandromme vond dat laatste ook, wat een andere toeschouwer mij in het oor deed fluisteren: “Oei, een breuk in de meerderheid?”. Ze apprecieerde het goede rapport voor de betrokken CLB-medewerkers, maar legde ook al interessante verbanden met de geplande besparingen in de CLB-sector en met het antwoord van de minister op haar eerdere vraag om uitleg over onderwijs aan zieke kinderen. Het minste wat gezegd kan worden, is dat de woorden van de minister consciëntieus gehoord en opgevolgd worden. Zo hoort het voor goede Vlaams Parlementsleden, prima. Vragensteller Goeman ging ook, zij het in nog wat straffere bewoordingen, in op de communicatiekwestie.

Hoewel minister Weyts uiteraard mans genoeg is, kwam er toch ook een ondersteunende interventie van een van zijn fractiegenoten, i.c. Kathleen Krekels. Zij had ook, en dat sierde haar, de website gelezen waar ik hierboven naar verwijs. Niet alles wat eerst projectmatig was, hoefde voor haar per se nadien structureel te worden.

De laatste replieken van minister en vragenstellers brachten niets nieuws.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over traumabegeleiding en psychologische opvang op school van Elisabeth Meuleman, over projectsubsidies voor de begeleiding van getraumatiseerde asielkinderen van Loes Vandromme en over de stopzetting van de ondersteuning voor getraumatiseerde vluchtelingkinderen door de CLB's van Hannelore Goeman” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2013-02-2020%20%E2%80%93%20Projectsubsidies%20voor%20traumabegeleiding%20van%20vluchtelingenkinderen) (Wilfried Van Rompaey).