Commissie Onderwijs 11-12-2018 – Artsenquota

13 december 2018

Duidelijke opvolgingsvragen bij de vraag van Koen Daniëls van 25 oktober 2018. Vragensteller Jos De Meyer herinnerde eraan dat toen vastgesteld was dat aan de Franstalige opleidingen tot arts dubbel zoveel studenten begonnen als er beschikbare RIZIV-nummers waren (na de toelatingsproef die nu ook in de Franse Gemeenschap georganiseerd werd). Er zou over dat probleem overleg volgen met de bevoegde minister Marcourt op 14 november. Wat had dat overleg opgeleverd, waarna ook een herhaling volgde van de vragen van 25 oktober? Daarop schetste vragensteller Koen Daniëls hetzelfde verhaal, met nog iets meer details en nog iets meer pessimisme over de toekomst in dezen. Een bijkomende interessante kwestie leek mij Daniëls’ verwijzing naar een mislukte poging om een resolutie goed te keuren. Blijkbaar was er een Vlaamse regeringspartner die zulks dan toch weer “te” vond… Hij had voorts dezelfde vragen als De Meyer, maar bovendien ook aandacht voor de zogenaamde subquota, waarvan ook al sprake was op 25 oktober.

Zoveel nieuws viel er, leek mij, niet te rapen. Het gesprek met Marcourt had wel inderdaad plaatsgevonden. Het probleem was duidelijk. Wat in de Franse Gemeenschap gebeurde, had geen impact op de Vlaamse aanpak. De minister kon nog bijkomend verwijzen naar de principiële goedkeuring door de Vlaamse regering de vrijdag voordien van de vastlegging van het startquotum voor de opleiding arts en voor de opleiding tandarts. En inzake de subquota was Welzijn aan het werken aan een decretaal kader.

Niet onverwacht werd de eensgezindheid hierover van de twee vragenstellers en de minister bevestigd. De Meyer vond het antwoord van de minister voorlopig geruststellend. Daniëls benadrukte dat dit voer voor het Overlegcomité was en had nog een bijkomende vraag over een probleem van de stages, waar er een gemengde bevoegdheid bestaat, deels van de gemeenschappen, deels van de federale overheid. 

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de opvolging van het toelatingsexamen arts/tandarts en het intrafederaal overleg over het aantal studenten dat de opleiding tot arts aanvangt van Jos De Meyer en over het toelatingsexamen arts en tandarts en afstemming met de artsenquota van Koen Daniëls aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2011-12-2018%20%E2%80%93%20Artsenquota) (Wilfried Van Rompaey).