Commissie Onderwijs 11-01-2018 – Vervolgschoolcoaches

17 januari 2018

Met een stuk vertraging en in het bijzijn van in totaal acht onderwijscommissarissen kon onderwijscommissaris Kathleen Krekels haar vragen stellen... Die handelden vooral over de knelpunten van de nieuwe regeling inzake vervolgschoolcoaches voor ex-OKAN-leerlingen uit het monitoringrapport, dat werd voorgesteld op een studiedag op 21 november 2017. De vragensteller wees daarnaast ook op de positieve effecten van de extra omkadering in dezen.

Minister Crevits erkende een en ander, maar vroeg ook nog wat geduld omdat het hier nog niet ging om een echt evaluatierapport van de nieuwe regeling. De onderwijsadministratie en de onderwijsinspectie werkten momenteel wel aan een plan van aanpak voor zo’n echte evaluatie. Daarvoor moest het nieuwe systeem ook al wat langer lopen, zo zei de minister. Drie schooljaren. Er zouden dus zeker nu nog geen nieuwe beleidsmaatregelen komen.
Zonder zijn naam te noemen, kwam ook de interessante vrije tribune van ex-Fedasil-directeur Bob Pleysier in dS van 3 januari 2018 aan bod en samen met federaal staatssecretaris Theo Francken zou de minister ook met die man in gesprek gaan.
Na de vermelde studiedag zou er op 25 mei 2018 een terugkomdag georganiseerd worden met het OKAN-veld, een waarlijk participatief traject dus.
Internationaal gooide deze aanpak hoge ogen, aldus nog minister Crevits.

Dat alles werd bevestigd in een heel positieve toon, zowel door vragensteller Krekels als door interveniënt Jos De Meyer.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de monitoring van en de middelen voor de nieuwe vervolgschoolcoaches van Kathleen Krekels” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2011-01-2018%20%E2%80%93%20Vervolgschoolcoaches) (Wilfried Van Rompaey).