Commissie Onderwijs 11-01-2018 – Druggebruik en gameverslaving

17 januari 2018

Ten slotte nog een (relatief) korte vraag van onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester over een welzijnsthema: het wat en hoe van het beleid inzake druggebruik en gameverslaving in onderwijs.

In haar antwoord toonde minister Crevits aan dat er een plejade van zaken bestond, waarmee scholen aan de slag konden gaan, maar daarbij speelde ook hun autonomie. De minister herinnerde aan de partners van de scholen bij het tegengaan van druggebruik en gameverslaving: ouders, CLB’s en de aanspreekpunten van de politie. In het verlengde van de gezondheidsconferentie van minister Vandeurzen over onder meer alcohol, drugs en gamen, zouden er in 2018 settinggerichte werkgroepen van start gaan, met daarin verschillende experten. De focus van de settinggerichte werkgroepen was gericht op het faciliteren van de implementatie van het preventieve gezondheidsbeleid. Ook voor onderwijs zou er zo’n werkgroep opgestart worden om minister Vandeurzen te adviseren. Last but not least: de eindtermen over een gezonde levensstijl.

De vragensteller kon het daarmee alleen maar eens zijn en verwees ten slotte nog naar haar lokale ervaring met gemeentelijke preventiewerkers.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de ondersteuning aan scholen met betrekking tot middelengebruik en gameverslaving bij jongeren van Ingeborg De Meulemeester” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2011-01-2018%20%E2%80%93%20Druggebruik%20en%20gameverslaving) (Wilfried Van Rompaey).