Commissie Onderwijs 09-11-2017 – Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024

14 november 2017

Onderwijscommissaris Vera Celis gaf een goed overzicht van de diverse strategische plannen rond geletterdheid en legde het verband met nog een ander plan, nl.: Pact 2020, het toekomstpact voor Vlaanderen, dat de Vlaamse overheid in 2009 sloot met de sociale partners en het georganiseerde middenveld. Het percentage laaggeletterden was blijkbaar tussen 1996 en 2012 slechts heel beperkt gedaald. Vragensteller Celis verwees ook naar de evaluatie van een vorig strategisch plan, waaruit nogal wat knelpunten naar voor gekomen waren en vroeg uitleg aan de minister.

Minister Crevits lichtte de zgn. 3 procentsdoelstelling (nu veranderd in een 10 procentsdoelstelling) toe, alsook de twee internationale bronnen ter zake: het International Adult Literacy Survey (IALS) en zijn opvolger het Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC). Ook een alternatieve normering inzake het aantal laaggeletterden kwam aan bod naar analogie met de niveauredenering zoals die in PISA wordt gehanteerd. De minister betreurde, zoals vragensteller Celis, de beperkte daling van het aantal laaggeletterden, maar greep dat aan om meer te doen. Ze gaf, leek mij, een heel goede beschrijving van hoeveel complexer de situatie was geworden en schetste ten slotte het participatieve proces, met wetenschappelijke inbreng, waarmee het meest recente plan tot stand was gekomen alsook de verdere monitoring ervan. Voor de centra voor basiseducatie en het volwassenenonderwijs waren in dezen overigens al maatregelen in de steigers gezet, maar dit was geen werk voor onderwijs alleen. Heel juist!

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024 van Vera Celis” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2009-11-2017%20%E2%80%93%20Strategisch%20Plan%20Geletterdheid%202017-2024) (Wilfried Van Rompaey).