Commissie Onderwijs 07-11-2019 – Hoger beroepsonderwijs 5 (hbo5) Verpleegkunde

13 november 2019

Hiermee kregen we het vervolg op nog een ander aanslepend (onderwijs)dossier: ancien Koen Daniëls kreeg nu voor zijn eerdere aandacht voor de hbo5-opleiding Verpleegkunde het gezelschap van nieuwkomer Stijn Bex. Die laatste was het eens met wat daarover in het Regeerakkoord stond, wat op zich eigenlijk een voortzetting was van het standpunt van de vorige Vlaamse regering. Het nieuwe feit betrof de ingebrekestelling van België door de Europese Commissie op 10 oktober 2019, omdat de hbo5-opleiding in Vlaanderen niet voldoet aan de minimumopleidingseisen van de Europese richtlijn ter zake. In het verleden was dat ook al de bacheloropleiding Verpleegkunde overkomen, waardoor die toen verlengd werd met een jaar. Een en ander bleek ook een probleem te zijn voor de toegang tot het beroep van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger van de hbo5-afgestudeerden van juni 2019. Hoe ging minister Weyts al die problemen aanpakken?

Vragensteller Koen Daniëls reageerde in zijn inleiding gelijk ook op Stijn Bex, waaruit toch wel heel wat eensgezindheid bleek, en verwees naar de commissievergadering van 5 juli 2018, waarin hij toenmalig minister van Onderwijs Crevits daarover al enkele vragen stelde, met name over de noodzaak van de aanpassing van het zgn. KB 78. Hij gaf concrete cijfers over de arbeidsmarkt in dezen én was heel realistisch over de internationale mobiliteit, een element in het verhaal waarvoor Europese regelgeving net relevant is. Daniëls had dezelfde vragen als Bex, maar voegde ook nog de noodzakelijke wijziging van KB 78 toe.

Minister Weyts ging in op de “urenkwestie”, waarover de Europese Commissie blijkbaar gevallen was, maar zou toch alvorens beslissingen te nemen, samen met zijn collega van Welzijn, minister Beke, de Europese Commissie de vraag stellen met betrekking tot de berekeningswijze en de gedane vaststellingen. Was het alleen een kwestie van uren of ging het ook om de inhoud van die uren, want tegelijk erkende de minister dat de competenties die men moest behalen, ervoor zorgden dat de hbo5-opleiding zeer zwaar was geworden om af te werken binnen de voorziene zes semesters. Daarop herhaalde hij het idee van de vorige Vlaamse regering om naast de algemeen verpleegkundige ook in een ‘basisverpleegkundige’ te voorzien. Die laatste moest niet voldoen aan de verplichtingen van de Europese richtlijn. Alle verpleegkundigen waren nodig. Diverse aspecten van de federale regelgeving moesten daarvoor aangepast worden, wat dus ,-- het verhaal wordt eentonig --, tot nog toe niet gelukt was.

Vragensteller Bex probeerde nog wel even of de zaak niet geregeld kon worden zonder een wijziging van de federale wet, maar finaal herhaalde Daniëls, na nogmaals het belang van de hbo5-opleiding benadrukt te hebben en mede ondersteund door interveniënt Brecht Warnez, zijn oproep uit het verleden aan alle collega’s (ook van sp.a en Vlaams Belang) om in dezen te blijven aandringen bij hun federale collega’s om deze kwestie eindelijk te regelen.  

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over hoger beroepsonderwijs 5 (hbo5) Verpleegkunde van Stijn Bex en over hoger beroepsonderwijs 5 (hbo5) Verpleegkunde van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2007-11-2019%20%E2%80%93%20Hoger%20beroepsonderwijs%205%20(hbo5)%20Verpleegkunde) (Wilfried Van Rompaey).