Commissie Onderwijs 07-06-2018 – Onderwijspersoneel en staking van 16 mei 2018

13 juni 2018

Onderwijsstakingen (zoals ook andere stakingen trouwens) kunnen vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden. Onderwijscommissaris Jo De Ro nam de invalshoek van de ouders (van nog niet al te oude kinderen). Met de recente onderwijsstaking/betoging van 16 mei 2018 was er met name door het voorafgaande “lange weekend” een probleem geweest met het gangbare scenario inzake communicatie en opvang van leerlingen. Naderhand bleek nog wat minder koosjer gedrag bij sommige actoren, maar in hoeverre dat de anekdotiek oversteeg, was mij minder duidelijk. De onderliggende gedachte van de concrete vragen, behalve de laatste, was mij wél duidelijk en ik deelde die gedachte niet.

Minister Crevits greep heel logisch naar de regelgeving ter zake, en met name de omzendbief van 26 juni 2013. Die was duidelijk en volstond voor haar. Hij berustte overigens op eerdere afspraken die met de onderwijsverstrekkers en de vakorganisaties onderhandeld waren. Ze was erg positief over de algemene toestand in dit soort gevallen binnen onderwijs.

Maar toen kwamen de minder koosjere elementen: vragensteller De Ro had meldingen gekregen over vakbondsafgevaardigden die vonden dat het eigenlijk niet gepast was vragen te stellen over de al of niet werkwilligheid van het personeel met het oog op de communicatie met ouders en op de concrete schoolorganisatie op de stakingsdag zelf. Interveniënt Koen Daniëls citeerde uit een opmerkelijke e-mail van de hogeschool VIVES en had gehoord van een ander geval van creatieve boekhouding, waarbij de directeur en het administratief personeel gestaakt hadden en daardoor zogenaamd in de onmogelijkheid waren om de stakingsgegevens van het personeel online door te geven aan het Ministerie. Interveniënt Jos De Meyer bevestigde dan weer de eerdere zienswijze van de minister en zei dat de regelgeving niet onmiddellijk een passend antwoord kon geven op die volgens hem exceptionele uitzonderingen.

In haar repliek herhaalde minister Crevits de verplichting rond het overleg  (misstanden konden bij haar gemeld worden, terecht!) en de VIVES-zaak werd onderzocht door de onderwijsadministratie. Ze had gelijk wel oog voor de wat vervelende timing van de stakingsdag net na een verlengd weekend.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de deelname van het onderwijspersoneel aan de betoging van 16 mei 2018 van Jo De Ro” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2007-06-2018%20%E2%80%93%20Onderwijspersoneel%20en%20staking%20van%2016%20mei%202018) (Wilfried Van Rompaey).