Commissie Onderwijs 07-06-2018 – Contractstage bij Verpleegkunde

13 juni 2018

Onderwijscommissaris Tine Soens had een opvolgingsvraag over een aspect van de hervorming en de verlenging van de opleiding Verpleegkunde, met name de (nieuwe) contractstage. In de commissievergadering van 26 april 2018 had onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester dat thema al aangekaart. Maar Soens’ opvolgingsvraag kwam eigenlijk iets te vroeg.

Minister Crevits’ kabinet (en dat van minister Vandeurzen) had weliswaar op 14 mei, zoals destijds aangekondigd, een toelichting gekregen bij de zgn. whitepaper ter zake, maar die voorlopige tekst zou men nog voort aftoetsen in het werkveld en de hogescholen. Er was dus nog geen afgewerkte whitepaper. De minister kon toch al enkele tipjes van de sluier lichten. Door de betrokkenen wordt gepleit voor een structureel overleg tussen onderwijs en werkveld, met betrokkenheid van de studenten, omtrent de contractstages, zodat allerlei belangrijke aspecten op die manier goed geregeld kunnen worden. Inzake financiering van de contractstage zou het eerder gaan om een onkostenvergoeding dan om een echt loon, maar ook om middelen voor een kwaliteitsvolle begeleiding.

Vragensteller Soens voegde nog enkele vragen toe, met name over de precieze aard van de contractstage en aanverwante. Interveniënt Koen Daniëls ging nadrukkelijk in op de financiële aspecten en trok het thema open naar andere opleidingen met stages. Hij stond daarbij op de strepen van het Vlaams Parlement, dat volgens hem niet pas betrokken mocht worden wanneer alles al beslist was. Zeg maar, de fundamentelere kwestie van wanneer en hoever het overheidsoptreden (en daarbinnen dan nog eens verschillende actoren) gaat versus de inbreng van concrete actoren zelf van het onderwijs, een bepaald werkveld enz.

Minister Crevits benadrukte dat het om een stage ging en niet om een arbeidscontract. De definitieve whitepaper moest er nu snel komen want de nood aan verpleegkundigen was bijzonder groot en men moest ervoor zorgen dat de transitieperiode (door de studieverlenging geen of alleszins minder afgestudeerden in de bachelor Verpleegkunde in dat bewuste jaar) goed overbrugd kon worden. Wordt vervolgd.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de whitepaper over contractstage bij de opleidingen Verpleegkunde van Tine Soens” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2007-06-2018%20%E2%80%93%20Contractstage%20bij%20Verpleegkunde) (Wilfried Van Rompaey).